بررسی اضافی سفارش

سفارش هایی که با آی پی کشوری غیر از ایران ثبت میشوند نیاز به ارسال مدارک شامل اسکن کارت ملی و تصویر کارت شتابی که توسط آن از ما خرید کرده اید دارند

پس از خرید اسکن گیفت کارت یا Redeem کد برای شما ایمیل میشود